2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜniversite Liglerine Katılan Sporcuların BilgiTeknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı
(Use of Information Technologies and Social Media Tools for Athletes Participating in University Leagues )

Yazar : Levent ATALI  Çağla KARACAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 217-226


Özet
Bu araştırmada üniversite liglerine katılan voleybol sporcularının organizasyon süresince kullandıkları bilgi teknolojileri araçları ve sosyal medya ile ilgili kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Süper Lige yükselme 1. Lig müsabakalarına katılan 109 voleybol sporcusu oluşturmaktadır. Veriler anket yolu elde edilmiştir. Çalışma betimleyici bir çalışma olarak tasarlanmış ve verilerin sunumu yüzde ve frekans dağılımları şeklinde verilmiştir. Sonuç olarak sporcuların bilgi teknolojileri araçlarına organizasyon süresince sahip oldukları, sosyal medya araçlarını kullandıkları, paylaşımda bulundukları ve iletişime hazır büyük bir oranda arkadaş grubuna sosyal medya üzerinde sahip oldukları görülmüştür.
website online online


Anahtar Kelimeler
Bilgi Teknolojileri, Sosyal Medya, Sporcu, Facebook, Twitter

Abstract
In this study, it is aimed at determining the status of use of information technology tools and social media for volleyball athletes participating in university leagues during the organization. 109 volleyball athletes participating in Turkey University Sports Federation Volleyball1st Division Promotion to Premier Leaguecompetitions constitutes the sample of the study. Data has been obtained through a survey. The study was designed as a descriptive research and presentation of data was given as percentage and frequency distributions. As a result, it is found that athletes have information technology tools during the organization, use social media tools, communicate and share and have a large number of friends on social media who are ready for communication. It may be thought to communicate with students who may be interested in the organization via social media according to these results. In addition, the large number of friends they have may be benefited for some other issues.
website click online
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Information Technologies, Social Media, Athlete, Facebook, Twitter

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri