2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim20. Yüzyıl Âşıklık Geleneğinde Gezginci Bir Âşık: Âşık Talibî Coşkun
(The Traveller Minstrel in 20th Century’s Traditional Minstrelsy: Ashik Talibî Coşkun )

Yazar : Münir CERRAHOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 189-202


Özet
Âşık Talibî Coşkun, yaşadığı dönemde unutulmaya yüz tutan âşıklık geleneğine hizmetleri olmuş 20. yüzyılın önemli âşıklarından biridir. Sanatıyla ve eserleriyle edebiyatımıza önemli katkıları olmuş hacimli destanlarıyla adından “destan şairi” olarak söz ettirmiştir. Çok yer gezmesi onu bir “gezgin” ve aynı zamanda bir “gezginci âşık” olmasını sağlamış; bu nedenle kendisi “İkinci Evliya Çelebi, 20. Yüzyılın Evliya Çelebisi, Turizm Halk Şairi” gibi sıfatlarla anılmıştır. Eserlerinde halkın zevkine hitap eden anlaşılabilir bir dil kullanan Talibî olaylar karşısındaki kişisel düşüncelerini, hayatında çektiği sıkıntıları, zamanında yaşanan doğal afetleri, şehirlerin doğal güzelliklerini ve tarihî özelliklerini şiirlerinde dile getirmiştir.Gezgin bir âşık olması ona yurdun pek çok şehrini ve kültürünü yakında görme imkânı vermiş, gezdiği şehirlerin sosyo-kültürel yapısını, güncel olaylarını, halkın karakteristik özelliklerini şiirlerine konu etmiş böylece şehirlerin o döneme ilişkin tablosunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada yurdun dört bir yanını gezen Talibî Coşkun’un gezgincilik yönü üzerinde durulacak, gezdiği şehirlere ait izlenimlerine yer verilecektir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
20. Yüzyıl Âşıklık Geleneği, Âşık Talibî Coşkun, Gezginci Âşık

Abstract
Âshısk Talibî Coşkun, who was living in oblivion services has been an important tradition of minstrelsy 20 century, is one of the major lovers by and the works of art have been contributions to our literature -volume epic, the word " epic poet" has mentioned. Many places abouting that in love with her stroller in a peripatetic at the same time providing him due to this “second Evliya Çelebi in the 20th Çelebisi century Evliya, Tourism Folk Poet” was named as adjectives. Which cater to the people that use a language that can be understood in the works against Talibî personal thoughts on the events in his life suffered on time, recent natural disasters, natural beauty and historical characteristics of the cities has expressed in his poems. Traveller is a lover of his country has given many the chance to see the city and its culture soon, the socio-cultural structure of the cities visited, current events, subject to the poetry of the characteristics of the population of cities for that period so that the table has revealed. TalibîCoşkun many destinations around the country, wandering browsing this study will focus on the aspect, the impressions of the cities visited will be included.

Keywords
20th century’s minstrelsy tradition, Ashik Talibî Coşkun, traveller minstrel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri