2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMüzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri
(Views of the Teaching Staffs of Music Education Department on the Content of School Instruments Lesson )

Yazar : Bahar Güdek  Ecenur ŞAHİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 175-188


Özet
Bu araştırmada, müzik eğitimi anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının okul çalgıları ders içeriğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında görev yapan 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmış olup, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği uygulanmıştır.Araştırma bulgularına göre, öğretim elemanlarının; müzik eğitimi anabilim dallarındaki okul çalgıları dersini işlevsel buldukları, geleneksel çalgıların okul çalgıları dersine dâhil edilmesini kısmen uygun buldukları, okul çalgıları dersinin zorunlu olması ve ders dönemlerinin uzatılarak 4 yıla çıkarılmasını okul çalgıları ders içeriğinin düzenlenmesinde anabilim dallarına geniş yetkilerin verilmesini önerdikleri, müzik öğretmeni adaylarını bireysel çalgılarına göre okul çalgılarında daha yetersiz buldukları yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
website online online


Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği, Okul Çalgıları, Ders İçeriği

Abstract
The aim of the research is to determine the views of the teaching staffs at Music Education Department on the content the School Instruments Lesson. The research group consists of 15 teaching staffs tasked at music education departments from 19 May University, AbantIzzetBaysal University, Uludag University and Marmara University. To analyse all data interview method was used and all data of interview were achieved with the depictive analysis technique. At the end¸ results of the research indicated the teaching staffs proposals is as following; primarily the school instruments lesson is functional, supplementing the traditional instruments to the content of the school instruments lesson is partly convenient, lesson should be exactly compulsory and the duration is to be extended to 4 years. And, the intention of the teaching staffs showed up that the authority is also fully granted to faculty departments. On the other hand they determine that the candidates to music instructor are not good enough in conducting the school instruments comparison to individual ability on own instruments.
most women cheat read husband cheated


Keywords
Music Education, Music Teaching, School Instruments, Content of Lesson

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri