2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİmalat Sanayinde Hızla Değişen Kavram: Rekabet Edebilen Kalite
(Rapidly Changing Concept in Manufacturing Industry: Competitive Quality )

Yazar : İrfan Ertugrul    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 125-136


Özet
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde, ülkemizin dünyadaki ekonomi işbirliğini sağlaması, Avrupa Birliğine girmesi, bu yolda ilerleyip, ekonomisi güçlü bir ülke olması, istenen hedeflere ulaşabilmesi, Küresel pazar koşulların her yönünü tanıması, tüm dünyayı etkileyen değişimin getirdiği çeşitli yapısal önlemleri alması ve gerçekleştirmesi için; “Rekabet edebilen Kalite” kavramını anlamak gerekir. İmalat sanayinde ilk gerçekleştirilen verimliliktir. Daha sonra rekabet ortamının sağlanması ve istenmesidir. Böyle bir durumda gerek ulusal gerekse de uluslararası pazarlarda rekabet şartlarına sahip olmak için üretimde verimliliğin yanı sıra değişim ve kaliteye de önem verilmesi zorunludur. Bu çalışma ile bahsedilen kavramların yanı sıra imalat sanayii işletmelerinde kalite yönetimindeki değişim ve gelişmeleri anlatılmaya çalışılmıştır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online


Anahtar Kelimeler
İmalat Sanayii, Değişim, Rekabet, Kalite Yönetimi

Abstract
In those days of intense competition, to provide economy co-operation in the world as a country, to enter the European Union, to be a strong country by this way, to reach the desired goals, to recognize all aspects of global market conditions, to take various structural measures from change affecting all the world, It’s necessary to understand the concept of “Competitive Quality”. The first realized thing in manufacturing ındustry is productivity. The subsequent one is a desire to ensure the competition atmosphere. In this situation like that, not only productivity, but also change and quality must be cared to have competition conditions in both international and national markets. In this study; as well as the concepts mentioned before changes and developments of quality management are explained for manufacturing ındustrial enterprises.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Keywords
Manufacturing Industry, Change, Competition, Quality Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri