2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatımıza Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem
(Libraries in Turkish Culture and Its Effects on Our Education Life: Pre-Republic Period )

Yazar : Buket CANDAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 105-124


Özet
Kültür hayatımızda eğitim kurumlarıyla birlikte doğup gelişen ve yaklaşık bin yıldır varlığını sürdüren kütüphane kurumu, eğitim sürecinin bir ürünüdür ve günümüzde de bilgi aktarımının gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurumlardan biri olarak hizmet vermektedir. Geçmişi anlamanın, geleceği şekillendirmeye olumlu yönde katkı sağlayacağı düşüncesiyle bu araştırmada eğitimimizde kütüphanelerin tarihsel gelişimi, kültürel mirasımızdaki ilk yazılı belgelerden günümüze kadar tarihsel bir perspektifte incelenmekte ve eğitim hayatımıza etkileri ortaya konmaktadır. Ancak incelenen zaman diliminin genişliği nedeniyle, bu yazının konusu Cumhuriyet Öncesi Dönem ile sınırlandırılmıştır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Eğitim ve Kütüphaneler, Kütüphanecilik Tarihi, İslamiyet, Çağdaşlaşma, Türk Kültürü

Abstract
In our culture life, library institution which was born and developing with educational institutions and existing for nearly thousand years is the products of education process and serves as one of the fundamental institutions that ensures the information transfer process can be realized today. Thinking that understanding the past will positively contribute to shaping the future, historical development of libraries in our education is scrutinized through a historical perspective ranging from the initial written documents in our cultural heritage to present times and are determined through the effects of our education within the scope of this study. Due to the wideness of the time period examined, however, the subject matter of this piece of work was limited to the Pre-republican Period.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Education and Libraries, History of Librarianship, Islam, Becoming Contemporary, Turkish Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri