2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTicari Mal Alımlarında Vade Farklarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: TMS-2 Stoklar Standardı ile Vergi Mevzuatının Karşılaştırılması
(The Accounting and Recognition of Delay Interests in Commodity Purchase: Comparison of Turkish Accounting Standards 2 Inventories Standard and Tax Legislation )

Yazar : Ayşe N. YERELİ  Nilgün KAYALI Lale DEMİRLİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 89-104


Özet
Vadeli ödeme koşulu ile alınan ticari mal stoklarında, peşin alım fiyatı ile vadeli fiyat arasındaki fark, Türkiye Muhasebe Standardı 2 (TMS-2) Stoklar Standardına göre, finansman gideri olarak muhasebeleştirilirken, Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre ise stok maliyetleri içinde gösterilmektedir. Eğer stoklar satılmamış ise söz konusu vade farklarının hesaplanıp, muhasebe kayıtlarına aktarılması ve dolayısıyla vergi ile uyumlama kayıtlarının yapılması söz konusu olacaktır. Çalışmada ticari mal alımlarında vade farklarının hesaplanmasında VUK ile TMS-2 Stoklar standardı karşılaştırması örnek uygulama ile sunulmuştur. Karşılaştırma muhasebe kayıtları, gelir tabloları ve işletmelerin finansal oranları ile yapılmıştır.
website click online
website online online


Anahtar Kelimeler
TMS-2 Stoklar, Vadeli Alış, Vade Farkı

Abstract
In stocks of commodities purchased with deferred payment condition, while the difference between the futures and cash purchase; according to the Turkish Accounting Standarts-2 Inventories Standard, is recognised as a financing expense, it is shown within the inventory costs according to Tax Procedure Law. If the inventories aren’t sold, calculating the delay interests and transferring them to the accounting records and therefore making the tax-matching records are to be discussed. In the study, the comparison of Turkish Accounting Standarts-2 Inventory Standard and Tax Procedure Law in the calculating of delay interests in commodity purchases is shown with a model application. The comparative accounting records and income statements are conducted with the financial ratios of businesses.
website online online


Keywords
TAS -2 Inventories, Futures Purchase, Maturity Differential

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri