2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi
(Analysis of Seed Sector in Turkey )

Yazar : Ahmet ŞAHİN  Yeşim MERAL, Metin CAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 73-88


Özet
Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla yapılan tohumculuk faaliyeti Türkiye’de önemli bir sektör olma yolunda ilerlemektedir.Kamu esaslı tohumluk sektöründen özel girişim esaslı tohumluk sektörüne geçilerek özel sektör girişimciliğinin önü açılmıştır. Böylece hem firmaların sayısı hem de tohumluk üretim kapasitesi artmıştır. Çalışmada çeşitli kurum ve kuruluşlarından derlenen ikincil veriler kullanılarak tohumculuk sektörünün genel görünümü ele alınmıştır. 2002 yılı baz alınarak 2011 yılında özel sektör şirketlerinin tohumluk üretimindeki payı buğdayda 5,5 kat, pamukta 4,3 kat ve arpada 4,1 kat artmıştır. Bazı önemli tohumluk üretimleri incelendiğinde aspir tohumluk üretimi 269 kat, mercimek 42 kat ve arpa tohumluk üretimi de 21 kat artmıştır. 2011 yılında çiftçilere 80 milyon TL tohum kullanım desteği verilirken, tohum üretimi yapan çiftçilere ise 16 milyon TL tohum üretim desteği verilmiştir. 2011 yılında tohumlukların ihracatının ithalatı karşılama oranı ayçiçeği ihracatı, ithalatın 55 katı iken, pamuk tohumluk ihracatı ise ithalatın yaklaşık 31 katıdır. 2012 yılı itibariyle; Türkiye topraklarında kullanılan tohumların sadece %6,5’inin ithal, %93,5’i yerlidir. Bu konuda ilgili paydaşlarda farkındalık ve gündem oluşturulması yararlı olacaktır.
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Tohum, Türkiye, Tohum Miktarı, Tohum İhracatı, Tohum İthalatı

Abstract
Seed activities which are done in order to raise yield and quality in crop production is moving on a way of being an important sector in Turkey. The way of private sector is opened as passing from the seed sector of public-based to the one of private enterprise-based. Thus, the number of firms and seed production capacity has increased. In this study the general view of the seed sector in Turkey is discussed as making use of articles from various institutions and organizations. In 2011, on the basis of the year 2002 the seed production share of private sector companies has increased 5.5 times in wheat, 4,3 times in cotton and 4,1 times in barley seed. On the analysis of some of the major seed production, safflower seed production has increased 269 times, lentils seed production 42 times, barley seed production 21 times. In the year 2011, TL 80 million is given to the farmers as a support of seed usage and TL 16 million is given to the farmers who are producing seed. In the same year, the rate of sunflower seed exports is bigger than imports 55 times and the cotton seed export is bigger than 31 times. By the year 2012 only 6,5% of the seeds used in the territory of Turkey is imported, 93,5% is native. Creating agenda and awareness in related shareholder will be useful about this topic.

Keywords
Seed, Turkey, Seed Quantity, Seed Export, Seed Import

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri