2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMotor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
(Motor-Free Visual Perception Test-3: Validity and Reliability Study )

Yazar : Şermin METİN  Neriman ARAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 57-72


Özet
Bu çalışmada, Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün beş yaşındaki Türk çocuklarına uyarlanması, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Kayseri ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfları ile bağımsız anaokulları arasından öğretmen ve yönetici görüşleri doğrultusunda farklı sosyo-ekonomik koşullar dikkate alınarak basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile dokuz ilköğretim okulu ve on bir bağımsız anaokulu olmak üzere toplam 20 okuldan 392 çocuk dâhil edilmiştir.Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün genel olarak güvenirliğini belirleyebilmek için, testteki değerlendirme ölçütlerinin madde toplam puan korelasyonu, Cronbach Alfa ve Spearman Brown test yarılama ile test-tekrar test güvenirlik analizleri yapılmıştır. Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün geçerliği için, uzman görüşleri alınarak içerik/kapsam geçerliğine, 72 çocuğa Frostig Görsel Algı Testi uygulanarak ölçüt-bağımlı geçerliğe ve özellikleri bilinen grupların karşılaştırtılması yapılarak yapı geçerliğine bakılmıştır. Frostig Görsel Algı Testi analiz sonuçlarına göre Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3’ün beş yaş Türk çocuklarından elde edilen yapısının özgün ölçek ile özdeş ve güvenirlik katsayıları da yeterli düzeyde bulunmuştur.
most women cheat read husband cheated
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-3, Geçerlik, Güvenirlik

Abstract
In this study, it is aimed to be adapted Motor-Free Visual Perception Test-3 to 5 year-old Turkish children and performed the reliability and validity analysis of the scale. Totally 392 children from 20 schools including 9 nine primary education school and eleven independent kindergarten selected with simple random sampling method by considering different socio-economic conditions in accordance with opinions of teachers and directors from kindergartens connected to the Ministry of Education and independent kindergartens in Kayseri has been included in the study. In order to determine reliability of Motor-Free Visual Perception Test,-3 total item point correlation of evaluation criteria for the test, Cronbach’s Alpha and Spearman Brown test-halting and test- retest method reliability analysis have been performed. For validity of Motor-Free Visual Perception Test,-3 content/scope of validity has been studied by receiving expert opinion, the criterion-dependent validity has been studied by applying Frostig Visual Perception Test to 72 children and structure validity has been studied by comparing known group. According to the results of analysis of Frostig Visual Perception Test structure of Motor-Free Visual Perception Test,-3 obtained from Turkish Children at the age of five is identical to original scale and its reliability coefficients are considered sufficient.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Keywords
Motor-Free Visual Perception Test-3, Reliability, Validity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri