2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEdebî Eserlerin Aynasında Balkan Savaşları ve İslâm
(The Balkan Wars and Islam in the Mirror of Literary Works )

Yazar : Ömer Çakır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 43-56


Özet
Türk edebiyatında Balkan Savaşları(1912-1913) ile ilgili yazılan bazı şiir ve hikâyelerde “Balkan Savaşları ve İslâm” bağlamında ele alınabilecek unsurlarla karşılaşmak mümkündür. Bu çerçevede; Balkanlarda yaşayan Osmanlı vatandaşları içinde katliama uğrayanların Müslüman oluşu, Balkan ülkelerinin bu savaşa bir haçlı anlayışı ile bakması, Müslümanların savaşa bakış açısı, savaş sırasında İslâmî hayat ve söylem, Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki münasebetler, askerlerin savaşa teşvikinde dinî kabullere yapılan göndermeler ve daha pek çok unsurun edebî eserlere aksettiği görülmektedir. O sebeple bu yazıda savaş sırasında yayımlanmış bazı şiir ve hikâye örneklerinden hareketle “edebî eserlerin aynasında Balkan Savaşları ve İslâm” üzerinde durulmuştur.
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Balkan Savaşları, İslam

Abstract
It is possible to encounter with some components which can be handled within the context of “Balkan Wars and Islam” in some written poems and stories related to the Balkan Wars (1912-1913) in Turkish literature. Within this framework, the reflection of some components such as that Muslims suffered from massacre in the Balkans among the Ottoman citizens, the view of the Balkan countries to this war with a crusade understanding, the point of view of Muslims to the war, the Islamic life and discourse during the war, the relations between Muslims and non-Muslims, the references to the religious acceptances in the encouragement of the soldiers to the campaign and many more components to literary works can be observed. Therefore this article focuses on “The Balkan Wars and Islam in the mirror of literary works” starting from some samples of poetry and stories which were published during the war.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat read husband cheated


Keywords
Literature, Balkan Wars, Islam

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri