2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSomali’de Yaşanan Deniz Haydutluğu ve Deniz Haydutluğuna Karşı Geliştirilen İnisiyatifler
(Piracy in Somalia and Developed Initiatives against Piracy )

Yazar : MELİH BEYOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 29-42


Özet
Denizler bir ulaşım yolu olarak kullanmaya başladığı günden bugüne kadar ekonomik, siyasi ve sosyal hayatımıza yön veren önemli vasıtalardan birisi olmuştur. Dünyadaki önemli deniz ticaret yollarındaki ulaştırmanın engellenmesi tüm dünyayı ekonomik bir krize sürükleyecek kadar önemlidir. Deniz alanlarının, coğrafi büyüklükleri nedeniyle sahip oldukları öneme uygun şekilde denetlenmeleri mümkün değildir. Bu nedenle dünya ticaretinin yükünü taşıyan denizler, yasa dışı faaliyetlerin de yoğun olarak yaşandığı bir ortam hâline gelmiştir. Ticari akışı kesmeden önlem alabilmek en önemli husustur. Deniz güvenliği açısından kontrolünün sağlanması sadece bir devletin imkân ve kabiliyetleri ile elde edilemeyecek kadar zor bir iştir. Bundan dolayı tüm devletlerin ve denizcilikle ilgili tüm kurumların ve kuruluşların ortak hareket etmesi önem arz etmektedir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
Deniz Güvenliği, Deniz Haydutluğu, Denizde Silahlı Soygun, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Hukuk

Abstract
Since it began using the seas as a means of transportation, economic, political and social life has been one of the vehicles and in giving directions. Prevention of major sea trade routes in the world transportation drag the whole world is as important as an economic crisis. Marine areas, due to the geographical size of supervision are not possible in accordance with their importance. For this reason, the seas bear the burden of world trade, the illegal activities has become an environment characterized by intense. Be able to measure the most important concern without interrupting business flow. Control of the state for the provision of maritime security capabilities, you will not be achieved by just how difficult a task. Therefore, all the institutions and organizations of all states and the maritime movement of a joint are important.

Keywords
Maritime Security, Piracy, Armed Robbery at Sea, United Nations (UN), International Law

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri