2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimGaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University )

Yazar : Murat SAYILI  Bilge GÖZENER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 11-28


Özet
Bu araştırmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin fast-food tüketim alışkanlıkları araştırılmış ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörler ki-kare analizi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin fast-food tüketim yerlerine ilişkin düşünceleri üzerine faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada Nisan-Mayıs 2010 döneminde 297 öğrenciden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğu (%71,38) fast-food tüketmekte olup bu oran bayan öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fast-food tüketimlerini büyük bir çoğunlukla yerleşke dışındaki yerlerde (en fazla tercih edilen yer dönerci) yaptıkları saptanmıştır. Öğrencilerin fast-food tüketim yeri seçiminde öncelik sıralaması ile bu yerin dönerci, kebapçı, pizzacı ve hamburgerci olması arasında %1 düzeyinde anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Fast-Food, Tüketim Alışkanlığı, Öğrenci, Tokat İli

Abstract
Aim of this study was to investigate the fast-food consumption habits of students at Gaziosmanpasa University and factors affecting the consumption habits were determined by chi-square analyses. In addition, factor analysis was performed to obtain the students' thoughts on the location of fast-food consumption. The data obtained through questionnaires conducted with 297 students in April-May 2010 period were used. According to the survey results, most of the students (71,38%) consume fast-food and the percentage of fast-food consumption is higher in female students. The majority of fast-food consumption takes place at off-campus locations (the most preferred place is the döner shop). Order of precedence in selection of fast-food consumption place and döner shop, kebab shop and burger shop have significant at the 0,01% level.
website online online
most women cheat click husband cheated


Keywords
Fast-Food Consumption Habits, Student, Tokat Province

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri