2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimGaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Fast-Food Consumption Habits of Students at Gaziosmanpasa University )

Yazar : Murat SAYILI  Bilge GÖZENER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 11-28


Özet
Bu araştırmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin fast-food tüketim alışkanlıkları araştırılmış ve bu alışkanlıkları etkileyen faktörler ki-kare analizi ile ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin fast-food tüketim yerlerine ilişkin düşünceleri üzerine faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada Nisan-Mayıs 2010 döneminde 297 öğrenciden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çoğu (%71,38) fast-food tüketmekte olup bu oran bayan öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin fast-food tüketimlerini büyük bir çoğunlukla yerleşke dışındaki yerlerde (en fazla tercih edilen yer dönerci) yaptıkları saptanmıştır. Öğrencilerin fast-food tüketim yeri seçiminde öncelik sıralaması ile bu yerin dönerci, kebapçı, pizzacı ve hamburgerci olması arasında %1 düzeyinde anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Anahtar Kelimeler
Fast-Food, Tüketim Alışkanlığı, Öğrenci, Tokat İli

Abstract
Aim of this study was to investigate the fast-food consumption habits of students at Gaziosmanpasa University and factors affecting the consumption habits were determined by chi-square analyses. In addition, factor analysis was performed to obtain the students' thoughts on the location of fast-food consumption. The data obtained through questionnaires conducted with 297 students in April-May 2010 period were used. According to the survey results, most of the students (71,38%) consume fast-food and the percentage of fast-food consumption is higher in female students. The majority of fast-food consumption takes place at off-campus locations (the most preferred place is the döner shop). Order of precedence in selection of fast-food consumption place and döner shop, kebab shop and burger shop have significant at the 0,01% level.
website online online
most women cheat click husband cheated


Keywords
Fast-Food Consumption Habits, Student, Tokat Province

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri