2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimHIRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ VE ORTADOĞU’DA TANRIYI KIYAMETE ZORLAMA STRETEJİSİ
(CHRİSTİAN FUNDAMENTALİSM AND THE STRATEGY OF COMPULSİON GOD RESURRECTİON İN THE MİDDLE EAST )

Yazar : Ensar ÇETİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 01-16


Özet
Ortadoğu’yu dünyanın diğer bölgelerden ayıran özelliklerin başında sahip olduğu tarihi derinlikte meydana gelen çokkültürlü yapısı gelir. İnsanlığı etkileyen inanç tarihi açısından en köklü dinî düşünce açılımlarının bu bölgede gerçekleşmiş olması, stratejik tahlilinde bu coğrafyayı öne çıkarmaktadır. Dünyanın üç önemli dininin en önemli merkezlerinden birisi olan Ortadoğu, neredeyse dünyanın tamamını ilgilendiren bir coğrafyadır. Bu yüzden Ortadoğu tarih boyunca hep bir mücadele alanı olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu çalışmada, Ortadoğu coğrafyasının, bazı inanç grupları tarafından nasıl algılandığı, yorumlandığı ve kendi inançları doğrultusunda yeniden ve bir an önce nasıl reform edilmek istendiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu inanç gruplarının inançları çerçevesinde bölgenin geleceğini yeniden şekillendirirken ortaya koydukları stratejileri ve bunun yansımaları üzerinde durulmaktadır.
website online online


Anahtar Kelimeler
Fundamentalizm, Kudüs, Ortodoks, Yahudi, Hıristiyan, Protestan, Ortadoğu, Armagedon

Abstract
One of the key features that differentiates it from other regions of the Middle East have caused the historical depth of the multicultural structure. In the history of humanity 's oldest religious beliefs affect thought to have taken place in this area expansions , strategic analysis highlights the assay 's geography . One of the most important centers of the world's three major religion in the Middle East , almost a world geography tamamınını interests . The holy places of three major religions throughout history where the Middle East was a battleground and continues to be . In this study , the geography of the Middle East , how it is perceived by some faith groups, and for a moment before re- interpreted in accordance with their own beliefs and how you will be introduced that is required to be designed . Faith groups also reshapes the future of the region within the framework of beliefs , and put forward strategies focused on reflections on it.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Fundamentalism, Jerusalem, Orthodox, Jewish, Christian, Evangelical, The Middle East, Armageddon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri