2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim“Frankenstein ya da Modern Prometheus” Romanının Sinemaya Uyarlanması
(Cinematographic Adaptation of “Frankenstein or Modern Prometheus” Novel )

Yazar : Ebru Karadoğan İSMAYILOV  Gözde SUNAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 199-222


Özet
Mary Shelley’ninFrankenstein ya da Modern Prometheus romanı, 19. yüzyılda hızlı bir gelişim gösteren bilimin kontrolsüz kullanımının sonuçlarına dair bir eserdir ve aynı zamanda gotik edebiyatın başyapıtlarından biridir. Çalışmada roman, senaryo metni, önceki uyarlamaya göndermeler, mektup ve günlük gibi karakterlerin iç dünyalarını ve bakış açılarını ortaya koyan metinsel öğelerin sinemasal anlatım aracılığıyla nasıl ifade edildiği incelenmiştir. Yöntem olarak ruhbilimsel film çözümlemesi ve içerik analizi kullanılmıştır.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
Gotik, Mary Shelley, Uyarlama, Frankenstein, Tekinsiz

Abstract
Mary Shelley’s novel Frankenstein or Modern Prometheus deals with uncontrolled use of science which has rapidly developed in the 19. Century and on the other hand it’s a masterpiece of gothic literature. In this study, text elements like the novel itself, script,references to previous adaptation, letters and diary which reflect the inner world and point of view of characters are examined through the inematographic narration. Psychological film analysis and content analysis are used as research methods.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Gothic, Mary Shelley, Adaptation, Frankenstein, Uncanniness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri