2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimGaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
(Investigation on Credit Card Use of Students Located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University )

Yazar : Bilge GÖZENER  Murat SAYILI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 181-198


Özet
Bu araştırmada, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki öğrencilerin bazı sosyo-ekonomik yapıları, kredi kartı kullanım durumları ve kredi kartı kullanımını etkilediği düşünülen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Ocak-2012 yılında 267 adet öğrenci ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin %47.57’si kredi kartı kullanmaktadır. Kredi kartı kullanan öğrencilerin %78.74’ünün bireysel kredi kartı sahibi ve %37.00’sinin 1’den fazla kredi kartına sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin kredi kartı kullanımında etkili olan faktörler Khi-kare analizi ve kredi kartı kullanımı konusundaki düşünceler ise faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Yapılan Khi-kare analizinde öğrencilerin eğitimi, ailelerinin yaşadıkları yerleşim birimleri, ailelerin gelirleri, öğrencinin eline geçen para ve öğrencilerin ikametgâh yerlerinin kredi kartı kullanımında etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca faktör analizi 30 değişkenle başlanıp 25 değişkenin 3 faktörde (avantaj, imaj ve dezavantaj) toplanması ile sonuçlanmıştır.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Kredi Kartı Kullanımı, Faktör Analizi, Öğrenci

Abstract
In this study, some of socio-economic structures, credit card usage status and factors prevailcredit card usage of students located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University were revealed. The data were obtained by the questionnaires conducted with 267 students in January, 2012. The research findings showed that 47.57% of the students use the credit card.Majority of the students (78.74%) used credit card have a single credit card and 37.00% of the student have more than one credit card. The factors prevailed in the credit card use were evaluated with chi-square analyses and the opinions on credit card use were interpreted by factor analyses. The chi-square analyses revealed that training of students, settlement location of families, family income, money received by the students and residence places of students were the dominant factors on credit card use of the students. Factor analyses started with 30 variables and 25 variables were clustered under three factors (advantage, image and disadvantage).
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Credit Card Use, Factor Analyses, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri