2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜniversitelerdeki Çalgı Yapım Eğitimi ve Geleneksel Usta-Çırak İlişkisi
(Instrument Making Department in Universities and Traditional Master-Apprentice Relationship )

Yazar : ALİ MARAUF ALASKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 175-180


Özet
Bu makalede geçmişi çok eskilere dayanan çalgı yapımcılığın genel tarihsel gelişimi ve bu sanatın yakın zamanda üniversitelere taşınması sonrasında meydana gelen değişimin profili ortaya konmaya çalışılmıştır. İlk çağlardan günümüze kadar çalgıların doğuşu, gelişimi ve sektör haline gelme sürecinde geçirdiği evreler irdelenmiştir. Çalgı yapımcılığının dünya üzerindeki değişik ülkelerdeki durumu ve ülkemizdeki okullaşma serüveni anlatılmıştır.Okullaşma sürecinde, geleneksel usta çırak ilişkisinin akademik zemindeki işleyişi ve sonuçları değerlendirilmiştir. Üniversitelerimizde çalgı yapım eğitiminin bilim ve teknoloji destekli verilmeye başlanması ile birlikte, pozitif gelişmelerin olduğu ve bu sanatın daha iyi bir seviyeye taşınabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Usta, Çırak, Çalgı, Geleneksel, Çalgı yapım

Abstract
In this article, we have tried to demonstrate the general historical development situation that has a long history in our country and the profile of the changes after this art had been taught at academic level in the universities. Since early ages, the invention and stages of development of the instruments have been searched. The situation of instrument-making in different countries on the world and the period of schooling in our country have been described. It has been examined that the running of traditional master/apprentice system at academic level and the results. The studies showed that the instrument making education supported by science and technology will provide positive advantages and developments in the art.

Keywords
Master, Apprentice, Instrument, Traditional, Instrument making

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri