2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim9. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Verilen Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(The Examination of the 9th Grade Students Attitudes towards the Assignment Given in Biology Lesson in terms of Different Variables )

Yazar : Alptürk AKÇÖLTEKİN  Salih DOĞAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 147-158


Özet
Bu araştırmanın amacı 9. sınıf öğrencilerinin Biyoloji derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki tutumlarını farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada kullanılan ve 20 maddeden oluşan anketin geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından yapılarak Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsiyetlerine, kendilerine ait oda durumuna, ailelerine maddi konularda yardımcı olma durumuna ve ders çalışma alanlarını başkalarıyla paylaşma durumu açısından anlamlı bir farklılık bulunurken, ailenin aylık gelir durumuna göre ise anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 9. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersi ev ödevlerine karşı olumlu bir tutum içerisinde oldukları fakat öğrencilerin aile içi fiziki koşullarında yapılacak olan iyileştirmelerle birlikte öğretmenlerin ev ödevleri konusunda daha duyarlı davranarak öğrencileri önemsemesinin ve ev ödevlerini düzenli kontrol ederek öğrencilerin çalışmalarını değerlendirmesinin, öğrencilerin biyoloji dersi ev ödevlerine karşı tutumlarının olumlu yönde gelişeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tutum, Ev Ödevi, Biyoloji Eğitimi

Abstract
The purpose of this research is to examine the attitudes of 9th grade students towards the assignments given in biology lesson in terms of different variables. The study of the validity and reliability of the survey which consists of 20 items was done by the researcher and Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as 0,90. After the research, a significant difference was found according to the students’ gender, the position of having their own rooms, the position of the students’ financial support to their families’ monthly income states and with how many students they share their study area. On the other hand, a significant difference was not found according to the variable of the students’ families’ monthly income. In addition to these; the 9th grade students are in a positive attitude towards biology lessons’ home works. But we have concluded that, by the help of the reformation of students’ intrafamilial physical structure, the teachers will behave more sensitive about home works, pay attention to students and control the home works regularly also the evaluation of the students’ works will develop the students’ attitudes positively towards biology lessons’ home works.

Keywords
Attitude, homework project, biology education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri