2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTemel Yetkinlik Açığının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Şirketler Grubu Örneği)
(A Research on Identifying Core Competency Gap (A Sample of Group of Companies) )

Yazar : Ömer Faruk ÜNAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 129-146


Özet
Bu çalışmada örgütsel düzeyde temel yetkinlik açıkları ve temel yetkinlik açığının çalışanların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermedikleri araştırılmaktadır. Çalışma, merkezi İstanbul’da bulunan, on beş şirketin bağlı bulunduğu bir şirketler topluluğunda gerçekleştirilmiştir. Veriler yapılandırılmış anket yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre temel yetkinliklerde çeşitli düzeylerde değişen yetkinlik açığı görülmektedir. Örgütsel düzeyde algılanan temel yetkinlik açığı çalışanların yaş, kıdem, statü, ücret ve eğitim değişkenlerine göre farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Temel yetkinlikler, algılanan temel yetkinlik açığı

Abstract
This study examined core competencies’ gaps at organizational level and whether perceptions of the core competencies change according to the demographic variables of the incumbents. The research was carried out in a group of companies which contains fifteen firms in Istanbul. Data were gathered by the structured questionnaire. Parametric methods were used for the analyses of data. The findings indicate that there are some gaps in all core competencies at various degrees. Perceptions of the core competencies’ gap at organizational level differ according to age, job tenure, status, salary, and education level of the incumbents.

Keywords
Core competencies, perceived competency gap

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri