2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimCumhuriyetçi ve Liberal Anlayış Çerçevesinde Türkiye’de Vatandaşlık Sorunsalı
(The Issue of Citizenship in Turkey in the Context of Liberal and Republican Perspectives )

Yazar : Şenol Durgun    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.1
Sayfa : 71-100


Özet
Türk siyasal yaşamında vatandaşlık konusu, son zamanlara kadar, fazlasıyla tartışılmamıştır. Oysa vatandaşlık olgusu, siyasal yaşamımızın hem varlık nedenini hem de siyasal davranışların meşruiyet kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle 1980’lerin sonunda etnik ve dini kimliklerin giderek öne çıkması konunun yeniden ele alınmasını sağlamıştır. Yapılan tartışmaların bir kısmı bireyi, bireyselliği yüceltirken, diğerleri de topluluğu öne çıkaracak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her iki yaklaşım aslında çok farklı özelliklere sahip olup, farklı vatandaşlık anlayışları ortaya koymaktadır. Ancak günümüzde-ki tartışmalar da her iki modelden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Bu maka-lede de farklı özelliklere sahip olan liberal ve cumhuriyetçi anlayış doğrultu-sunda, Türkiye’deki vatandaşlık anlayışını ele almakta ve sorgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Liberal vatandaşlık, Cumhuriyetçi vatandaşlık, Özgür-lük, Katılım

Abstract
In Turkish political life, “citizenship” as a subject matter has not received much attention. Yet, the phenemenon of citizenship has constructed both the reason of the political life and the legitimacy of political attitudes. Especially, as ethnic and religious identities started to come forward at the end of 1980’s, citizenship turned to be object of discussions. Most discussions promoted two different approaches by stressing the importance of either individual and indiduality(liberal) or community/collectivity(republican). However, current discussions try to utilize both approaches. This study analyzes the issue of citizenship in Turkey in the context of both liberal and republican perspectives.

Keywords
Liberal citizenship, Republican citizenship, Freedom, Participation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri