2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi
(A Decision Model for the Selection of Credit Cards and Application Analytic Hierarchy Process (AHP)–ELECTRE Method )

Yazar : kenan orçanlı  Abdulkadir ÖZDEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 77-106


Özet
Günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan bireysel bankacılık işlevlerinden birisi de kredi kartlarıdır. Kredi kartları kullanılarak yapılan ödemelerin güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde yapılması, bu kartların kullanımını artırmıştır.Bankalar hızla gelişen kredi kartı pazarında söz sahibi olmak için sıkı bir rekabet içine girmişlerdir. Ortaya çıkan bu rekabet sonucu farklı faydalar sunan birçok kredi kartları ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler neticesinde,tüketiciler piyasada bulunan kredi kartlarını seçme ve fayda maksimizasyonunu en iyi nasıl sağlayacakları konularında tereddütler yaşamaktadırlar. Bu çalışmada, kredi kartları ile ilgili tüketicilerin tereddütlerini ortadan kaldırmak, seçimin nasıl yapılabileceğine yönelik bir örnek oluşturmak ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality English) yöntemlerinin bir arada kullanılmasına dayanan bir yaklaşım ortaya koymak amaçlanmıştır.Bu yaklaşımda, belirlenen kriterlerinağırlıklandırılmasında AHP yöntemi (ikili karşılaştırma), alternatiflerin ağırlıklandırılmış kriterlere göre sıralanmasında ise ELECTRE II yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın tüketicilere ve bu hizmeti sunan kuruluşlara yararlı olacağı düşünülmektedir.
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Kredi Kartı, ELECTRE, Çok Kriterli Karar Verme,365 AVM.

Abstract
One of the functions of individual banking which has a crucial effect on ourdaily life is credit cards. Since use of credit cards in payments are safe, easy and fast, this has fuelled the use of these cards. Banks have entered into hard competition with each other to be powerful in rapidly improving credit card market. Following this, lots of credit cards which provide different benefits have been appeared. In the light of these developments, the consumers have some doubts to choose the best credit card and how to provide the best utility maximization. The aim of this study to eliminate the doubts of consumers, to set an example regarding how to make selection and make an approach to use both ELECTRE (Elimination and Choice Translating Reality English) and AHP (Analytical Hierarchy Process) methods together. In this approach, while AHP is used for weighting the determined criteria (by binary comparison), ELECTRE II is applied to sort the alternatives according to weighted criteria. This study is thought to be useful for consumers and organizations which offer this service.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Credit Card, ELECTRE, Multi-Criteria Decision Making, 365 AVM.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri