2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan
(Research on Red Meat Consumption: A Case Study of Urban Area in )

Yazar : Yaşar AKÇAY  Öznur VATANSEVER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 43-60


Özet
Bu araştırmada Kocaeli ilinde yaşayan 384 hane halkından 2010 yılı Ocak ve Şubat aylarında yapılan anketlerle elde edilen veriler yardımıyla, tüketicilerin kırmızı et tüketim tercihleri ve tüketimde etkili faktörler incelenmiştir. Hane halkları üç farklı gelir grubuna göre incelenmiştir. Tüketicilerin bazı sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri ile kırmızı et tüketimleri arasındaki ilişkiler Khi-kare testi ile analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre, Kocaeli ili kentsel alandaki kırmızı et tüketimi ile tüketicilerin cinsiyet, gelir seviyesi, toplam harcamalar, gıda harcamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kırmızı et tüketimi,Tüketici tercihleri, Khi-kare testi, Kocaeli

Abstract
In the study, it was investigated the factors affecting red meat consumption and consumer preferences. The data were obtained from face to face interviews from 384 households living in urban area of Kocaeli province. Households divided to three different groups. The relationships between the socio-economic and demographic characteristics of consumers and red meat consumption were analyzed by chi-square test. According to the results, it was found that there was statistically significant relationship between red meat consumption and gender,income level, monthly total expenditures and monthly food expenditures of consumers.

Keywords
Red meat consumption, Consumer preferences, Chi-Square test, Kocaeli

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri