2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKonaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama
(Promotion Mix Profiles of Accommodation Companies in Kayseri )

Yazar : Erşan YILDIZ  Burhan SEVİM, Birol AKGÜL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.1
Sayfa : 1-22


Özet
Konaklama işletmelerinin küreselleşmenin hızla arttığı bir ortamda geleceğe güvenle bakabilmeleri için ürettikleri turistik mal ve hizmetleri sürdürebilir bir şekilde pazarlamaları gerekmektedir. Günümüzde bunu sağlayabilmenin ön koşulu tutundurma faaliyetlerinin bilinçli bir şekilde uygulanmasıyla mümkündür.Bu çalışmada, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinden ne ölçüde faydalandıklarının belirlenmesi amacıyla Kayseri’deki konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetleri incelenmiştir. Bu amaçla, konaklama işletmelerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı ve departman müdürü düzeyindeki yöneticilerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir.Anket verilerine göre, konaklama işletmelerinin tutundurma faaliyetlerinin başta halkla ilişkiler ve reklam olmak üzere etken olduğu tespit edilmiş ve işletmelere uygulamalar konusunda yapıcı öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
Turizm, Konaklama İşletmeleri, Tutundurma, Kayseri

Abstract
It is necessary for the accommodation companies to market the touristic goods they produce and their services in a sustainable way in order to be able to look to the future with confidence in such a rapidly globalizing environment. Today, it is a prerequisite to achieve this through the implementation of the promotional activities in a conscious way.This study aims to determine to what extent the accommodation businesses in the province of Kayseri make use of promotional activities. The promotion activities of the accommodation establishments in Kayseri were examined in this study. In addition, the data gained in the survey that was applied to the senior executives and middle-level managers of the accommodation establishments was analyzed by using a statistical software package. From the obtained data,promotion activities -especially public relations and advertisement- the accommodation businesses implement have been determined and some constructive suggestions about the implementation have been given to the businesses.
website online online
most women cheat click husband cheated
most women cheat click husband cheated


Keywords
Tourism, Accommodation Companies, Promotion, Kayseri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri