2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜretim Sistemlerinin Gerekli Kıldığı Maliyet Hesaplama Yöntemi Olarak Standart Maliyetler ve Sapma Analizlerinin İncelenmesi
(An Analysis of Standard Costs as a Cost Calculation Method Required by Production Systems and Deviation Analysis )

Yazar : Ali İhsan Akgün    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.1
Sayfa : 37-69


Özet
Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) 2’de stokların maliyetini tahmin etmede standart maliyet yöntemi önerilmektedir. Geleneksel maliyet kontrolünde önemli bir yeri olan standart maliyet yöntemi, işletme içinde bilimsel yöntemler ve üretimden önce saptanan standart maliyetlerin üretimden sonra oluşan fiili sonuçlar arasındaki farkların nedenlerini sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, maliyetlerin önceden belirlenmesi ile oluşan bu maliyetlerle fiili maliyetler arasındaki farkların, başka bir deyişle sapmaların da belirlenmesi gerekir. Bu sapmalar, işletme yöneticilerine olumlu ya da olumsuz yönde uyarıcı nitelikte olup önceden tedbir almalarını sağlamaktadır. Böylece; yönetim açısından maliyet kontrolünde önemli husus, söz konusu bu sapmaların kabul edilebilir bir düzeye indirgenmesidir. Standart maliyetler işletmelerde planlama aracı olduğu kadar etkin yönetim kontrol aracı olarak da kullanılabilir. Bu çalışma, üretim sistemlerinin gerekli kıldığı maliyet hesaplama yöntemi olarak standart maliyetler ve sapma analizlerinin incelenmesini irdelemektedir. Çalışmada, standartların belirlenmesi ve sapma analizi maliyet unsurlarına göre; direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından ayrıma tabi tutularak örnek uygulamalar çerçevesinde ele alınmıştır.
most women cheat read husband cheated
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Maliyet Yöntemleri, Standart Maliyet, Sapma Analizi, Maliyet Kontrolü

Abstract
Turkish Accounting Standards (TMS) 2 recommends utilization of standard cost method in estimating the cost of the stocks. Standard cost method has an important role in traditional cost control. This method aims to question the reasons of the differences between the standard costs determined prior to the production based on scientific methods and the actual results that emerged after the production. Therefore, it is important to know the differences between pre-determined costs and the actual costs, namely, the deviations. These deviations serve as a positive or negative warning to enterprise managers and enable them to take measures. Thus, an important aspect of cost control in management is that, it reduces these deviations to an acceptable level. In addition to a planning tool, standard costs can also be used as an effective control tool in enterprises. This study analyzed standard costs as a cost calculation method required by production systems and the deviation analyzes. The study analyzed determination of the standards and deviation analyses with examples according to cost factor by further categorizing these in terms of direct first matter and material, direct workmanship and general production costs.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
website online online


Keywords
Cost Methods, Standard Cost, Deviation Analysis, Cost Control

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri