2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKüresel Ekonomik Kriz ve Etkileri: Tokat İli Merkez İlçe Gıda Sanayi Örneği
(Global Economic Crisis and Its Effects: A Case of Food Industry in Central District of Tokat Province )

Yazar : Murat SAYILI  , Mehmet UYANIK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 239


Özet
Bu çalışmada; 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan, 2008 yılında dünyaya yayılan ve Türkiye ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Veriler anket yoluyla Tokat ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren 54 sanayi işletmesinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin neredeyse tamamına yakınının ekonomik krizden az veya çok olumsuz yönde (siparişlerde azalma, kapasite kullanım oranları ve istihdam kapasitesinde düşüş gibi) etkilendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Küresel Ekonomik Kriz, Gıda Sanayi, Türkiye

Abstract
The global economic crisis occurred in the US in 2007 and spread throughout the world and affected Turkey’s economy in 2008. The study aimed at determining effects of the global economic crisis on the food industry enterprises in the central district of Tokat. Data were collected from 54 food industry enterprises via survey. According to research findings; it was determined that nearly all enterprises were affected negatively (i.e. reduction in orders, as decline in capacity utilization rates and employment capacity) by economic crises more or less.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Global Economic Crisis, Food Industry, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri