2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDağdaki Vaazda Boşanma
(Divorce the Sermon on the Mount )

Yazar : Hülya ÇETİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 227


Özet
Dağdaki Vaaza göre evlilik, iki insanın anlaşmasının kilise tarafından takdis edilmesi ve bunların kilise bünyesinde kutsal bir bağla hayatlarını birleştirmesidir. Evlilik kurumu, Mesih ile kilisenin birleşmesini simgelediği gibi Evharistiya ayininin de meyvesi olarak anlaşılmaktadır. Evlilik, sıradan bir birliktelik değil, kilise ve Mesih’in kutsal bir bağla birleşmesinin simgesidir. Bu birleşmeden kadın ve erkek, meyveler üretebilir ve bu kutsal bağ inananların Tanrı’ya olan sevgisini arttırıp o bağı güçlü kılabilir. Dağdaki Vaaz evliliği basit bir ayin olarak algılamaz. Ona göre evlilik birliği, kozmik ritim ile birleşen ve bu bütünleşmeyle geçerlilik kazanan bir ayindir.

Anahtar Kelimeler
Boşanma, evlilik, kilise.

Abstract
Sermon on the mountain by the marriage of two men and their agreement to be sanctified by the church within a church is a sacred tie it combines the lives of. The institution of marriage, as symbolized by the unification of Christ and the church is understood as the fruit of the rite Evharistiya. Marriage is not an ordinary association, church, and Christ is a sacred symbol of the unification of the Link. This unification of men and women, this sacred bond, and can produce fruits that bond strong believers in God's love may increase. The sermon on the mountain does not recognize marriage as a rite of simple. According to him, the unity of marriage, combined with the cosmic rhythm, and a ritual that has gained currency in integrate.
most women cheat read husband cheated
most women cheat read husband cheated


Keywords
Marriage, Church, divorce

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri