2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖrgütsel Etkililiğin Psikolojik Temelleri
(Psychological Foundations of Organizational Effectiveness )

Yazar : K. Funda NAYIR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 197


Özet
Bir örgütün etkili olabilmesinin, onun örgütsel amaçları gerçekleştirme derecesi ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkündür. Örgütler insanlardan oluşan sosyal sistemler oldukları için örgütsel amaçları gerçekleştirirken yöneticilerin, iş görenlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almaları önemlidir. İş görenin gereksinimlerinin istenen düzeyde karşılanmasının, iş görenin örgütün amaçlarına ulaşması için daha fazla katkıda bulunmasına neden olacağı söylenebilir. Bir başka deyişle iş görenin güdülenmesi örgütsel etkililiği arttıran bir faktördür. Bu nedenle örgüt yapısına uygun bir güdüleme tipinin kullanılması, örgütsel amaçları gerçekleştirme açısından önemlidir.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Örgütsel etkililik, Güdüleme

Abstract
Organization’s effectiveness is directly related to its level of reaching the organizational objectives.  Since organizations are social systems composed of people, managers should consider the needs and desires of employees while performing the organizational goals. Meeting employee’s needs at the desired level may cause employees contributing more for the organization to achieve its objectives. In other words, motivation of employees is a leading factor increasing the effectiveness of an organization. For this reason, using a motivation style that is appropriate to the structure of the organization is important to achieve the organizational objectives.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated


Keywords
Organizational effectiveness, Motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri