2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖmrünü Müziğe Adamış Bir Aydın: Ali Rıza Avni Tınaz
(An Intellectual who committed His Life to Music: Ali Rıza Avni Tınaz )

Yazar : Özgen KÜÇÜKGÖKÇE    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 177


Özet
Ali Rıza Avni Tınaz, Türk Müziğinde önemli yere sahip müzik aydınlarından biridir. Onu farklı kılan hususlardan biri müzik tarihine ilgisidir. Bu ilgi, Tınaz’ın arşivcilik özelliğinin temelini oluşturmaktadır. Tınaz, arşivcilik özelliğinin beraberinde getirdiği radyo programcılığı, gazete ve dergi yazarlığı-yöneticiliği, besteciliği ve hocalığı ile Türk müziği sahasında önemli bir yere sahiptir. Makalemiz kapsamında Tınaz, tüm yönleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır.
website online online
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
Ali Rıza Avni Tınaz, Türk Müziği, Yeni Asır Gazetesi, Mûsıkî Mecmuası, Türk Müziği Arşivi

Abstract
Ali Rıza Avni Tınaz is an important intellectual of Turkish music. One of the matters that set him apart is his interest about music history. This interest builds the base of his archivist identity. Tınaz has an important place in the Turkish music area because of his radio programmes, articles in newspapers and journals, compositions and his profession as a teacher which are parallel to his archivist identity. Within the scope of this article, we tried to introduce Tınaz with his all features.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Keywords
Ali Rıza Avni Tınaz, Turkish Music, Yeni Asır Newspaper, Mûsıkî Mecmuası, Turkish Music Archive

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri