2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOsmanlı Basın Hayatında Kadınlar Dünyası Dergisi
(Magazine of Kadinlar Dünyasi in the Ottoman Press Life )

Yazar : Erdinç GÜLCÜ  , Samiye TUNÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 155


Özet
Osmanlı modernleşmesinin önemli safhalarından biri de kadınların toplumsal rollerinin değişmesidir. Osmanlı kadınlarının rollerindeki değişiminde önemli katkı sağlayan unsurlardan biri de kadınların basın hayatına girmeleridir. Osmanlı basın tarihinde kadınlara yönelik birçok gazete ve dergi yayınlandı. Hatta bu yayınların bazıları bizzat kadınlar tarafından çıkarıldı. Bu yayınlardan biri de II. Meşrutiyet döneminde yayın hayatına giren Kadınlar Dünyası dergisidir. Bu derginin önemli bir özelliği de yönetici ve yazar kadrosunun tümünün kadın olmasıdır. Bu çalışmada, Osmanlı kadınları üzerinde önemli tesirleri olan ve kadınların örgütlenmesinde büyük rol oynayan Kadınlar Dünyası dergisini tanıtmaktır.
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Osmanlı kadını, Osmanlı kadın hareketi, Kadınlar Dünyası dergisi, Müdafaa-i Hukûk-ı Nisvân Cemiyeti, Nuriye Ulviye Mevlan.

Abstract
Change in the women’s social roles is one the important stages during Ottoman modernization. Getting to the press is one of the factors that contribute to the changes in Ottoman women’s roles. Many newspapers and magazines for women were published on the Ottoman press. In fact, some of these publications were broadcast by women. One of these publications released during the period of Constitutional Monarchy II is the Magazine of Kadınlar Dünyası. An important feature of this magazine is that all executive and writer staff was composed of women. In this study, Magazine of Kadınlar Dünyası which had major and significant roles, on women and in the organization of women was introduced.
most women cheat read husband cheated


Keywords
Ottoman Women, Ottoman Women’s Movement, Magazine of Kadınlar Dünyası, Müdafaa-i Hukûk-ı Nisvân Cemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri