2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimXVII. Yüzyıl Divan Şairi Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisi
(The Seventeenth Century Divan Poet Mülhimî and His Mesnevi called Şehen-şeh-nâme-i Murâdî )

Yazar : Kadir ALPER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3.2
Sayfa : 143


Özet
Osmanlı Devletinin IV. Murâd döneminde yaşayan, XVII. yy. divan şâiri Mülhimî, resmî sultan şeh-nâmecileri silsilesinin son temsilcisi olarak bilinir. Bu yönüyle Türk edebiyat tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Şairin tarih konulu eserlerinin yanında Şehen-şeh-nâme-i Murâdî adlı mesnevisi hem Osmanlı döneminin sosyal-siyasal olaylarına ışık tutmakta hem de mesnevî dil ve üslubu bakımından önem arz etmektedir.
website online online


Anahtar Kelimeler
Mülhimî, Şehen-şâh-nâme, IV. Murâd, Mesnevî

Abstract
Mulhimî, who is a Divan poet and lived during the rule of Murad IV in the Ottoman Empire is known as the last representative of official sultan’s writters of şâh-nâme. From this point of view, he has an important role in Turkish literature. As well as his works related to history, his masnevi the name of which is Şehen-şeh-nâme-i Murâdî both sheds light on Ottoman’s social and political life and has importance by means of masnevi language and wording.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Mülhimî, Şehen-şâh-nâme, IV. Murâd, Masnevî

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri