2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Konumlarının Aile Değişkenlerine Bağlı Olarak İncelenmesi
Sosyal konunum gelişimi, okul öncesi dönemde başlar. Aile değişkenleri sosyal konum üzerinde etkili olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumlarının aile değişkenlerine (anne-baba eğitim düzeyi, annenin çalışması, baba mesleği, anne-baba yaşı, kardeşin olup olmaması, kardeş sayısı, kardeş cinsiyeti) bağlı olarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Denizli’de okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubundan 400 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Kişisel Bilgi Formu, Resimli Sosyometri Ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu anaokulu öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Resimli Sosyometri Ölçeği anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların sosyal konumları anne-baba eğitim düzeyine, annenin çalışma durumuna, baba yaşına, kardeşin olup olmamasına ve kardeş sayısına göre farklılık göstermektedir. Ayrıca baba mesleği, anne yaşı ve kardeş cinsiyetinin sosyal konum üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Sosyal konum, okul öncesi dönem, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba yaşı, kardeş.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri