2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı
Örgütün hedeflerine ulaşması çalışanların uyum içinde çalışmaları ile mümkündür. Yönetim; personeli örgüte zarar verecek davranışlardan uzak tutmak ve yanlış davranışları düzeltmek amacıyla bazı yaptırımlar uygular. Böylece örgütte, disiplin yönetimi devreye girer. Bu çalışmanın temel amacı; disiplin kavramı ve uygulamalarının çalışanlarca nasıl algılandığının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda, kamuda disiplin yönetiminin nasıl uygulandığını ve çalışanlarca nasıl anlaşıldığını ortaya koymak amacı ile bir anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Disiplin, örgütün amaçlarına ulaşmasında yadsınamaz bir gerçekliğe sahiptir. Buna rağmen, elde edilen veriler, çalışanların uymakla yükümlü oldukları disiplin kurallarını tam olarak bilemedikleri ve örgüt başarısındaki önemini de kavrayamamış olduklarını göstermektedir. Bu durum disiplinin personele yeterince anlatılamadığının ve uygulamalarda seçilen yöntemlerin yanlışlığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Disiplin, Disiplin Yönetimi, Ceza, Ödül, Yükselme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri