2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAbstract


Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme
Bu araştırma karar vericilere, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak hangi değerleri öğretecekleri, hangi karakter eğitim yaklaşımını tercih edecekleri hakkında öngörülebilir bilgiler sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma farklı değişkenler açısından öğretmen adaylarının mesleki değerlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Araştırma, betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesinde farklı anabilim dallarında öğrenim gören toplam 860 lisans öğrencisidir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, hem mesleki değer ölçeğinin toplamından elde edilen puanlar hem de farklılıklara saygı alt boyutundan elde edilen puanlar açısından anabilim dalları arasında sözel ağırlıklı derslere sahip bölümler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu durumun sebebinin, sözel derslerde insan faktörünün daha fazla ve çok yönlü olarak yer alması gösterilebilir. İlgili literatür incelemesinde, çalışmalarının çoğunun genellikle farklı değişkenler ile öğretmenlerin değer tercihleri arasındaki ilişki üzerine gerçekleştirildiği görülmüştür.

Keywords
mesleki değerler, öğretmen adayları, karakter eğitim


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri