2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi:1982-2015
Çalışmanın amacı, 1982-2015 yılları arası büyükşehir belediyeleri hakkındaki mevzuatı ana hatlarıyla aktarırken çeşitli dönemlerdeki uygulamalardan da yararlanarak büyükşehir belediye sistemini ortaya koymaktır. Yöntem olarak, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, ikincil düzenlemeler, kanun teklifleri ve taslakları kullanılmaktadır. Kuruluş ve sınırlar, organlar, görev ve yetkiler, teşkilat, gelir ve giderler büyükşehir belediye sisteminin unsurları olarak tartışılmaktadır. Türkiye 1984’e dek gerçek bir metropoliten alan ve büyükşehir belediye yönetimine sahip olmamaktan muzdaripti. Bugün, Türkiye’de büyükşehir belediyesi sistemi, 30 yılı aşan geçmişi, 30 ilde uygulanıyor olması, ülke nüfusunun yüzde 70’den fazlasını kapsamasının etkisiyle Dünya’da nispeten olgunlaşmış, kapsamlı sistemlerden birisi haline gelmiştir.Çok sayıda metropoliten alan veya büyükşehir belediyesine sahip ülkelerle karşılaştırınca, Dünyadaki örneklerinin tersine, Türkiye’deki sistem tek bir Kanuna dayalıdır ve 2004 sonrasında sıklıkla değişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Büyükşehir Belediyesi, 3030-5216- 6360 sayılı Kanunlar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri