2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerin Etkinliği
Bu araştırmada; hemşirelik bölümünün “Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi” dersinde, “interaktif öğretim yöntemler” uygulanan öğrencilerin, öğrenme becerileri ve öğrenmeleri üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Tek gruplu son test düzeni kullanılan araştırma 83 öğrenciyi kapsamaktadır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Portfolyo Değerlendirme Formları kullanılarak toplanmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, Mann-Whitney U, Friedman iki yönlü varyans analizi, Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek ve Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin portfolyolarından aldıkları puanların, konular ilerledikçe anlamlı düzeyde arttığı, bitirme sınavında öğretim programında ele alınan konulardaki toplam puan ortalamalarının, bir önceki öğretim yılındaki öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; araştırmamızda kullanılan öğretim stratejilerinin iletişim kavramlarının öğretilmesinde etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Hemşirelik lisans eğitimi, öğretim stratejisi, aktif öğretim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri