2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelemektir. Çalışmaya çocukları 0-14 yaş grubunda olan 104ebeveyn katılmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış ve veriler iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı ile toplanmıştır. İlk bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve ebeveynlerin çocuklarının televizyon ile iletişimlerinin kontrolü ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Daha sonraki bölümde Karaman ve Karataş (2009)’ın geliştirdiği “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. Çalışma sonunda bulgular, ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve öğrenim durumu değişkeninin ebeveynlerin medya okuryazarlık düzeyi üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir.Medya okuryazarlık düzeyleri yüksek olan ebeveynlerin televizyon izlerken çocuklarının yanında bulunduğu, çocuklarının daha az televizyon izlediği ve reklamlarda gördükleri ürünleri satın alma konusunda daha bilinçli oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ebeveyn kontrolü, medya okuryazarlık düzeyi, televizyon çocuk iletişimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri