2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Bu araştırmanın temel amacı; ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim (İDUE) yöntemi konusundaki görüşlerini faktörler itibariyle belirlemektir. Çalışma örneklemini Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde derslere devam eden 232 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrenciler İDUE yönteminin en çok istenilen zamanda ve istenilen yerde derslerine devam etmelerine olanak sağlamasının önemli olduğunu belirtmişlerdir. İDUE yönteminin okullarında uygulanması gerektiğini ve bu yöntemin maliyetleri azaltacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
İnternete temelli öğrenme, uzaktan eğitim, turizm eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri