2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


“Ankara” Romanında Kimlik Bunalımı
Cumhuriyet’in ilanıyla beraber hız kazanan inkılâplar toplum yaşantısında köklü değişikliklere sebep olmuştur. Bu inkılâplar her anlamda yeni insan tipi oluşturmayı hedeflemektedir. “Yeni insan” oluşturma hedefi hem birey bazında hem de toplum bazında kimlik bunalımını da beraberinde getirmiştir. Toplumsal ve sosyolojik bir vak’a olan kimlik bunalımı Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılan romanlarda sıklıkla işlenen bir konu olmuştur. Yaratılmaya çalışılan insan ve toplum yapısı edebi eserler vasıtasıyla insanlara aktarılmış, eserler yeni toplum inşasında bir araç olarak kullanılmıştır.Bir iletişim aracı olarak kullanılan eserler toplumun şekillenmesine katkı sağlamış, onların yaşantısına ayna tutmuştur. Yakup Kadri’nin hemen her romanında bu özellik ağır basmakta, insanların içinde bulundukları dönemin sancılı yanları yansıtılmaktadır. Yakup Kadri’nin Ankara romanında Avrupalılaşma yolunda kimliklerini tamamen kaybeden veya değişime uğrayan insanların durumu gözler önüne serilirken; olması gereken insan tipi de romanda başarılı bir şekilde yerini bulmuştur. Bu çalışmamızda söz konusu eserde kimlik bunalımı yaşayan insanların karakterleriyle ilgili ayrıntılar dönemin zihniyetiyle beraber irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, Roman, Kimlik Bunalımı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri