2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi’nin Vatan Kasidesi
Vatan kavramı insanların zihinlerinde hep olumlu sıfatlarla yer tutmuş bir kavramdır. Modern vatan anlayışı önce İngiltere’de, sonra da Fransa’da ortaya çıkmış ve kralın yerine ulus, halk veya vatanla özdeşleşen bir devlet anlayışı hâkim olmuştur. Türkiye’de ise yöneten ve yönetilen bakımından vatan kavramı dönemlere göre farklı duygular oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde din ü devlet ve mülk ü millet söylemi esas alınmış, din ve devletin muhafazası, ülke ve milletin de muhafazası anlamına gelmiştir. Vatan kavramının Osmanlı aydınlarına değişik şeyler ifade ettiği de görülmekte olup son dönem Osmanlı âlimlerinden Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi de onlardan birisidir. O, Sultan II. Abdülhamid için yazdığı vatan kasidesinde neş’et ettiği vatanı cennet, sevgili ve kutsal bir mekan imajı içinde işlemektedir.
website click online
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Vatan, Osmanlı, Batı, Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi, kaside.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri