2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Yaşanan şirket skandalları ile birlikte piyasalarda güven ihtiyacı oluşmuştur. Bu sebeple gerek devletler gerekse de şirketler güven sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmaya başlamıştır. Kullanılan yöntemler, denetim kalitesini arttırarak ya da kurumsal yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak şirketlerin güven ve itibarını yükseltmektedir. Bu çalışmada da şirketlerin skandalları engellemek için gerçekleştirdiği kurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesi üzerine etkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kayıtlı olan bağımsız denetim şirketlerine uygulanan anket sonucu elde edilen veriler incelenmiştir. Anket soruları literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır.Çalışmanın birinci aşamasında ilk olarak, anket sonuçlarına önce faktör analizi uygulanarak denetim kalitesinin ve kurumsal yönetim uygulamalarının boyutları belirlenmiştir. İkinci aşamasında ise eşli t testi kullanılarak beklenen ve algılanan durumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonra çoklu regresyon analizi yöntemi ile denetim kalitesi boyutları ile kurumsal yönetim uygulamalarının boyutları arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak kurumsal yönetim uygulamalarının, denetim kalitesini olumlu etkilediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Yönetim, Denetim Kalitesi, Faktör Analizi, Denetim, Bağımsız Denetim, Yönetim Kurulu, Eşli T-Testi, Çoklu Regresyon Analizi, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri