2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği
Bu çalışmada, ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada ev dışı gıda tüketimi yapan hane halkların ne sıklıkla tüketim yaptıkları, günün hangi öğününü ev dışında tükettiklerine, ev dışı gıda tüketimini nerelerde gerçekleştirdiklerine ve ev dışı gıda tüketimini etkileyen aile üyesinin kim olduğu araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacı Nazilli ilçesinin kentsel alanda ev dışı gıda tüketimini gerçekleştiren hanelerin ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler ile ilişkilerini incelemektir. Aydın ilinin Nazilli ilçesinde kentsel alanda yaşan 230 hane halkına anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 16.0 programıyla analiz edilmiştir. Ankete katılan 230 haneden %83,9 oranda ev dışı gıda tüketimi yaptığını, %16,1 oranda ev dışı gıda tüketimi yapmadığı tespit edilmiştir.Ev dışı gıda tüketimi etkileyen faktörlerin başında ailelerin gelirinin, annenin statüsünün, annenin eğitim seviyesinin, bireylerin medeni durumunun ve ailelerin sahip oldukları mal varlıklarının ev dışı gıda tüketimi ile karşılaştırmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ev Dışı Gıda Tüketimi, Hazır Gıda Tüketimi, Tüketim Fonksiyonu, Tüketimi Etkileyen Faktörler ve Nazilli

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri