2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAbstract


Türkiye’de Domates Üretiminde Cobweb Teoreminin Almon Yaklaşımı ile İncelenmesi
Cobweb Teoremi (Örümcek Ağı Teoremi), çeşitli nedenlerle artan talep karşısında oluşan fiyat dalgalanmalarının yol açtığı arz-talep dengesizliğini açıklayan bir teoridir. Bu teoriyi açıklamada kullanılan birçok ekonometrik analiz bulunmaktadır. Bunlardan biri de, gecikmesi dağıtılmış ekonometrik bir model olan Almon Modelidir. Bu araştırmada, Almon Modeli yaklaşımı ile domates üretimi ile domates fiyatları arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma dönemi olarak 1994-2013 yılları arası belirlenmiştir. Modelden elde edilen bulgulara göre, Türkiye’ de domates üretimi geriye dönük olarak en fazla iki yıl önceki fiyatlardan etkilenmektedir. “t” dönemi ve “t-1” dönemi fiyatları üretimi pozitif yönde etkilerken, “t-2” dönem fiyatları negatif yönlü bir etki oluşturmaktadır. Araştırmada, Cobweb Teoreminin geçerliliği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, üretim planlaması yoluyla fiyat istikrarı ve buna bağlı olarak da arz-talep dengesinin sağlanması gereğine işaret etmektedir. Böylece, hem üretim hem de tüketimbelirlenipveriolarakkaydedilebilecekvedahasağlıklıöngörüleryapılabilmeimkanıortayaçıkacaktır.Ayrıcaarzfazlasındandoğankayıplarvetalepfazlasındanoluşacakyüksekfiyatmekanizmasınınönünegeçilmişolacaktır.

Keywords
Örümcek Ağı Teoremi, Almon Modeli, Domates, Üretim-Fiyat, Türkiye.


Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri