2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Türkiye’de Kadının İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Kadının istihdamı ve sosyal güvenliğine bakış açısı ve uygulamaları ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösterir. Bu bakış açısı aynı zamanda o ülke toplumunun insana verdiği önemi, evrensel değerleri kabulünü ve olgunluğunu ifade eder. Bir toplumun bu olumlu bakış açısını yakalaması ve eşit bir toplum oluşturma düşüncesi uzun bir süreç alır. Toplumların kadına bakış ve değerlendirmelerinde kadimden gelen büyük engeller, değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu aydınlanmayı sağlamak için bir toplumda aktivistlere, âkil bireylere, önderlere, politika yapıcılara ve çağdaş sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Çalışma hayatında kadının istihdamı ile birlikte ona sosyal güvencelerini vermek, kayıt altına almak, sektörel anlayışın değişmesi, yasama ve yürütmenin bu prosedürü kolaylaştırması ile yakından ilgilidir.Bu çalışmada Türkiye’de kadın istihdamının paradigma değişimi ve onlara sağlanan sosyal güvenliğin boyutları incelenecek, gelinen noktada kadın istihdamı ve sosyal güvenlikte yaşanan problemler için çözüm önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler
İstihdam, Kadın istihdamı, Sosyal Güvenlik, Eşitsizlik, İşgücü, Sosyal Güvenlik Kuruluşları.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri