2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Bu çalışmada, öncelikle süt ve süt ürünlerinin öneminden ve Türkiye’deki ve Dünya’daki tüketim istatistiklerinden bahsedilmiştir. Daha sonra 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir) yaşayan tüketicilerin süt ve süt ürünleri tüketimini etkileyen demografik faktörler ve düşüncelerinin ortaya konulması için 1000 kişiye anket uygulanmıştır. Tüketicilerin süt ve süt ürünleri (Süt, yoğurt, peynir) tüketim durumuna göre demografik farklılıkları ki kare analizi ile incelenmiştir. Ayrıca, süt ve süt ürünleri tüketimiyle ilgili, araştırmaya katılanlara 5’li likert ölçeğine göre alınan cevaplar doğrultusunda faktör çözümlemesi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre, tüketiciler 3 ana faktör altında toplanmıştır. En önemli faktör ‘güvenirlik’, olarak belirlenmiştir. Süt ve süt ürünleri tüketim ölçeği alt boyutlarına, Güvenirlik Analizi ve Kolmogorov-Smirnov normal dağılım testi uygulanmıştır.Bunun sonucu olarak süt ve süt ürünleri tüketici düşüncesi ölçeğinin alt boyutlarının normal dağılmadığı görülmüştür ve Non Parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Bunun sonucunda, cinsiyetle, güvenirlik, fiyat ve markanın önemi, besin değeri ve son kullanım tarihi alt boyutlarına ilişkin yargılarda anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Süt ve Süt Ürünleri, Tüketici Davranışları, Demografik faktörler, Faktör analizi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri