2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Örgütlerde Zenginliğin Kaynağı Olarak Farklılıkların Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme
Günümüzde toplumların yapısına bağlı olarak örgütlerin de farklı bilgi, yetenek, etnik, cinsel, politik, dini vb. özelliklere sahip çalışanlardan oluştuğu bilinen bir gerçektir. Ülkelerin zenginlik kaynaklarının başında beşeri sermaye olarak nitelendirdiğimiz insan sermayesi gelmektedir. Bu sermayenin önemini kavrayan ve buna yönelik yatırımlar yapan ülkeler giderek zenginleşirken, bu durumu ihmal eden ülkeler ise giderek fakirleşmektedirler. Bu nedenle örgütlerin farklılığı bir sorun değil, bir fırsat olarak görmeleri ve buna dönük etkili bir insan kaynakları yönetimi stratejisi geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle küreselleşme süreci kapsamında yöneticilerin, işgücü profilinde farklılaşmaların kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle insan kaynakları gelişimi için gerekli olan koşulları ve ortamı sağlayacak stratejiler, politikalar ve programlar geliştirerek farklılığı bir sinerjiye dönüştürmeleri gerekir.Bu bağlamda yapılan çalışmada, örgütlerde zenginliğin kaynağı olarak kabul gören “farklılıkların” insan kaynakları yönetimi çerçevesinde ele alınarak konunun önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Farklılık, insan kaynakları yönetimi, farklılıkların yönetimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri