2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu araştırmada öğrencilerin okul yaşantılarına yönelik algılarını belirlemek amacıyla Anderson-Butcher, Amorose, Iachini ve Ball (2012) tarafından geliştirilen “Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeği”nin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin çalışma grubunu ortaokul ve lisede öğrenim gören 190 erkek ve 208 kız öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) yapı geçerliği sınanmış ve ölçüt geçerliği incelenmiştir. DFA’da tüm t değerlerinin anlamlı olduğu ve modelin iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. Ölçeğin kız ve erkek grup için ölçüm değişmezliği incelenmiş ve her iki grup için de geçerli olduğu görülmüştür.Ölçüt geçerliğinde Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği ve Okul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin “Öğretmenler” ve “Okula Yönelik Olumlu Duygular” alt boyutlarıyla orta ve yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa değerlerinin tüm ölçek ve alt boyutlar için .83 ile .93 arasında değiştiği bulunmuştur. Beş hafta arayla yapılan test tekrar güvenirliğinde tüm ölçek ve alt boyutlar için .45 ile .81 arasında değişen değerler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Yaşantıları, Akademik Motivasyon, Akademik İzleme, Okula Bağlılık, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri