2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Eğitim ve Öğretmen
Bu çalışma ile günümüzde, eğitim, topluma olan etkileri, öğretmenlerin nitelikleri ve standartlarına ilişkin bilgilerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Eğitimin toplumdaki etkisi ve öğretmenlerde bulunması gereken özellikleri belirleyerek Türkiye’de eğitim ve öğretmen nitelikleri sorununa bir ışık tutmaya çalışılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dünyada benimsenen öğretmen nitelikleri ile ilgili kapsamlı çalışmalar ile Türkiye’deki durumla ilgili çalışmalar incelenerek durum açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışma; alanda var olan kaynaklardan seçilen kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış rapor ve benzeri yayınların taranması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçta; günümüzde eğitimden beklentiler ve öğretmenlerin taşıyacakları özellikler ile bunlar arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmış ve öneriler oluşturulmuştur.Bu çalışma ile eğitimin, toplum üzerindeki olumlu “istendik” etkilerinde, öğretmen niteliklerinin önemi vurgulanmak istenmiştir. Öğretmen nitelikleri konusunda, öğretmenin “eğitmen” rolü öncelikli olarak ele alınmıştır. Konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalardan yola çıkarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak alanda var olan çalışmaların, araştırma ve raporların sonuçlarının değerlendirilmesi ve ortak paydaların birleştirilerek vurgulanması istenmiştir. Bu sonuç ile eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler ortaya konulmuş ve öneriler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Öğretmen, Eğitim Programı, Öğretmen Nitelikleri, Eğitimde Standartlar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri