2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Demokrasi İhtiyacını Felsefi Düşünme Yöntemiyle Doyurmak
Bu çalışmanın amacı demokrasiye ilişkin farkındalığın gelişmesinde felsefi düşünme yönteminin sağladığı bazı katkıları ortaya koymaktır. Türdeşleriyle karmaşaya dayanmadan bir arada yaşama ve yaşamı sürdürecek kaynaklara ulaşma isteği, insan için bir ihtiyaç olarak ifade edilebilir mi? Toplumsal süreçte, insanların çeşitli biçimlerdeki yönetsel organizasyonlara ve politikalara muhatap olduklarına, muhatap oldukları bu yönetimler tarafından kendi iradelerinin sınırlandığına ya da yok sayıldığına ilişkin deneyimlere bakıldığında, bu sorunun cevabı “evet” olarak verilebilir. Siyaset felsefesi tarihi, demokrasinin toplumsal alanda belirtilen bu ihtiyacın karşılaması amacıyla kullanıldığını göstermiştir.Bu amaçla, demokrasi kavramının geliştirilmesine önemli katkılar yapan siyaset felsefesinin de kullandığı felsefi düşünme yönteminin, bu farkındalığın oluşmasında somut katkılar yapabileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda çalışmada, (1) kısaca ihtiyaç kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. (2), insanı felsefi düşünmeye yönelten ihtiyacın ne olduğu betimlenmeye çalışılmıştır. (3), felsefi düşünme yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. (4), felsefi düşünme yönteminin demokrasiye katkıları temellendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Demokrasi İhtiyacı, Felsefi Düşünme Yöntemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri