2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama
Bu çalışmanın amacı demografik faktörler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve çalışma süresi) ile örgütsel bağlılık bileşenleri (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla veriler Uşak Belediyesinde görev yapan 156 çalışandan anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), Bağımsız Örneklem t testi, Tek Yönlü ANOVA Analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik faktörlerden cinsiyet ve eğitim seviyesi ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılık bileşenlerinden duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Bağlılık, Demografik Faktörler, Örgütsel Davranış

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri