2017 Nisan Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Sağlık Sektöründe İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri
Bu çalışma sağlık sektörünün belirleyicilerinden olan medikal firmaların inovasyon amaçlı yenilik ve yaratıcılık çalışmalarında önemli görülen işgören motivasyonunun işletmelerin inovasyon performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla işyerinde yenilik ve yaratıcılık faaliyetleri sırasında bireylerin motivasyonunu arttıran faktörlere ve işyerindeki inovasyon algı düzeyine yönelik bir ölçek geliştirilerek çalışanların görüşleri toplanmıştır. Türkiye’de tıbbi cihaz sektöründe hizmet veren çok fazla firma olduğu için araştırma örneklemine Ankara ve İzmir’de tahmini 1000 çalışanı olan 115 firma dâhil edilmiştir. Anketi geçerli sayılan 151 çalışandan elde edilen veriler kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Veriler betimsel istatistik yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca frekans ve yüzde değerleri, T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır.Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi yapılarak sonuçlar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, işgören motivasyonundaki artışın, inovasyon performansını da olumlu yönde arttıracağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İnovasyon, Motivasyon, Sağlık Sektörü, Performans, Medikal

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2017 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2017'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri