2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Mukaddime’ye Giriş: Kahır ve Şiddete Dayalı Siyasetin Yükseliş ve Düşüşü
Bu çalışma, İbn Haldun’un sosyal-siyasal olguların ardında yatan nedenselliklerin keşfine yönelik olarak geliştirdiği yöntemin başlıca özelliklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Düşünürün bu yöntemi döneminin sosyal-siyasal ortamına nasıl uyguladığını iyice anlayabilmek için, yöntemin üzerinde yükseldiği dörtlü kavram setinin kavranması gerekir: Dünyanın meskûn yerlerinin insan toplulukları tarafından fiziksel, siyasal ve ekonomik açılardan inşasına gönderme yapan ‘Umran’ (1), basitçe bireylerle topluluk arasındaki kabile ve/veya akrabalık bağlarına gönderme yapan ‘Asabiyet’ (2), ‘bedevi ve hazari’ siyasal örgütlenmelerin karşıtlığı (3) ve merkezi-evrensel bir siyasal yapı olarak devlete gönderme yapan ‘Mülk’ (4). Bu kavramlar, ‘Giriş’ anlamına gelen Mukaddime’de ekonomik belirlenimcilik üzerinden geçim sistemlerine yapılan göndermelerle detaylandırılır ve analiz edilir.Çalışma, söz konusu kavramların özellikle insan toplumlarının adem-i merkezi siyasal yapılardan merkezi-hiyerarşik siyasal yapılara geçişleri bağlamında açıklanmasında modern antropolojik kanıtları Mukaddime’dekilerle birleştirmeyi de denemektedir.

Anahtar Kelimeler
İbn Haldun, Mukaddime, Asabiyet, Umran, Mülk, Siyasal Yozlaşma

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri