2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Samsun İlinde Kırsal Göç Üzerinde Etkili Olan Faktörler
Bu çalışma; Samsun’da kırsal kesimden şehirlere doğru gerçekleşen göç üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla köyde oturan hanelerle köyden göç eden haneler; yaş, nüfus, eğitim, gelir kaynakları ve mal varlıkları yönünden karşılaştırılmıştır. Araştırmada gerekli olan veriler 8 ilçeye bağlı 32 köyde 256 haneden anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; göç eden hane reislerinin yaş ortalaması 43 iken köyde oturanlarınki 52’dir. Göç edenlerin hane nüfusları 4,44 olup köyde oturanlarınki 5,46’dır. Göç eden hane reislerinin eğitim düzeyleri ise daha yüksektir. Köyde oturan hanelerin tarım dışı gelir kaynakları, bina, alet-makine, arazi ve hayvan varlıkları göç edenlerden daha fazladır. Köyde oturanlarda hane başına 36 dekar arazi düşerken göç edenlerde bu miktar 10 dekardır. Genç nüfusun göç hızını azaltmak için köylerde yaşam şartları iyileştirilmeli ve köyde yaşayanların gelir düzeyini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Tarım, Köy, Kırsal, Nüfus, Samsun

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri